„Lubuski Włącznik – Lider Biznesu Społecznego” to konkurs na najlepszy podmiot ekonomii społecznej. Jeśli znasz stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, spółki non profit, które prowadzą dobrą firmę społeczną, są miejscem pracy, w których w pełni wykorzystują twórczy potencjał ludzi, a ich działalność jest potrzebna i użyteczna społecznie, zgłoś je do konkursu!

Szukamy podmiotów, które wyróżnia przedsiębiorczość, wysokiej jakości usługi i produkty, oraz zaangażowanie w społeczności lokalnej. Jeśli znasz taki podmiot lub sam chcesz się zgłosić do konkursu, wypełnij formularz konkursowy.

Na zgłoszenia czekamy do 30 października 2016 r.

Formularz konkursowy wraz z Regulaminem konkursu dostępny jest na stronie www.es.lubuskie.pl

Konkurs organizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze we współpracy z Regionalnym Komitetem Rozwoju Ekonomii Społecznej

Województwa Lubuskiego, TVP Gorzów Wlkp., Radiem Zachód oraz Gazetą Wyborczą Oddział w Zielonej Górze.

Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Efekt synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”.

Odrzańska Spółdzielnia Socjalna odebrała nagrodę w konkursie „Lodołamacze” w  kategorii: otwarty rynek pracy,  przyznawaną przez Ogólnopolską Fundację POPON. Laureaci zostali wyłonieni w I etapie przez kapitułę Konkursu Regionu Wielkopolsko – Lubuskiego. Laureaci to firmy, instytucje i organizacje przełamujące stereotypy i uprzedzenia, otwarte na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością, zaangażowane i tworzące sprzyjające warunki do pracy dla niepełnosprawnych pracowników.
 
Kolejnym etapem konkursu lodołamacze 2016 będzie Gala Finałowa XI edycji Konkursu, która odbędzie się w Zamku Królewskim w Warszawie. Trzymamy kciuki!!!

OGŁOSZENIE

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim unieważnia otwarty konkurs ofert na realizację projektu w ramach działania 7.2. Aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie RPO Lubuskie 2020, w latach 2016-2020.
1.    Nazwa zadania konkursowego    
Realizacja projektu mającego na celu aktywizację społeczno - zawodową uczestników poprzez zastosowanie usług aktywnej integracji oraz zwiększenie szans na zatrudnienie osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu krośnieńskiego.
2.    Nazwa zadania konkursowego
Realizacja projektu mającego na celu aktywizację społeczno - zawodową uczestników poprzez zastosowanie usług aktywnej integracji oraz zwiększenie szans na zatrudnienie członków rodzin zastępczych, wychowanków opuszczających pieczę zastępczą, rodziców biologicznych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu krośnieńskiego.
                              
                               
                                                            Dyrektor
                                                            Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
                                                            w Krośnie Odrzańskim
                                                            Zofia Mielcarek